مشاوره امور حسبی

مشاوره امور حسبی: به طور کلی امور حقوقی به دو دسته امور ترافعی و غیر ترافعی تقسیم می شود. امور ترافعی به اموری تلقی می شود که مبتنی بر مرافعه و دعوا است و طی آن، شاکی از فردی شکایت می کند و خواهان حق خود است و این دادگاه است که می بایست در این میان، حق را از باطل مشخص کرده و گناهکار را مجازات نماید.

اما در مقابل، امور غیرترافعی، اموری است که در آن نزاع و مرافعه وجود ندارد. امور حسبی جزء امور حقوقی غیرترافعی قرار می گیرد و فرد به دنبال حق و حقوق اجتماعی خود است.

البته غیرترافعی بودن مشاره امور حسبی به معنای آن نیست که امکان پیش آمدن هیچگونه نزاعی در آن وجود ندارد، بلکه منظور آن است که در ابتدای امر، این امور با مرافعه و نزاع همراه نیست ولی در جریان کار، احتمال بروز منازعه است.

مشاوره امور حسبی

امور حسبی چیست؟

ابتدا لازم است تعریفی از حسبه در لغت داشته باشیم. واژه حسبه به معنی شمارش و شمردن، است. حسبه از واژه احتساب گرفته شده است و احتساب به معنی پاداش خواهی و باز داشتن از انجام کار زشت و ناپسند است. حسب نیز که اسم آن محسوب می شود، به معنی پاداش و اجر و امر به معروف و نهی از منکر می باشد.

طبق ماده1 قانون امور حسبی، «امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد.»

به طور کلی امور حسبی را می توان با امور و احوال شخصیه مرتبط دانست و مواردی همچون قیومیت، ترکه متوفی، افراد محجور، افراد مفقودالااثر از جمله مواردی هستند که در این ضابطه قرار گرفته و به صورت قانونی امکان پیگیری و پرداخته شدن دارند.

احوال شخصیه به معنی اوصاف و ویژگی هایی است که کیفیت و هویت شخصی و نیز تکلیف فرد در جامعه را تعیین می نماید.

همچنین در مورد اینکه رسیدگی به امور حسبی موقوف به اقامه دعوی نیست نباید تصور شود که دادگاه ها مکلفند بدون تقاضای اشخاص ذینفع در تمام امور حسبی اقدام به رسیدگی نمایند.

مثلاً اگر ترکه تقسیم نشده است دادگاه مکلف باشد آن را بدون تقاضای صاحبان حق تقسیم نماید بلکه مقصود آن است برخلاف مرافعات معموله که تصمیم دادگاه منوط به تقاضاست در امور حسبی ممکن است دادگاه دست به اقداماتی بزند که نتیجه رسیدگی موجب کشف حقایقی شود که خواسته متقاضی نبوده و تقاضایی در آن باب به عمل نیامده است.

امور حسبی شامل چه مواردی می شود؟

امور حسبی در مورد شخص و احوال شخصی فرد است و شامل موارد زیر می گردد:

 • قیمومت و اجرای احکام قیم
 • ترکه متوفی
 • حجر و فرد محجور
 • فرد مفقود الاثر و تکلیف اموال وی
 • تقسیم ارث و تعیین وراث
 • اجرا و یا ابطال وصیت نامه
 • انتخاب قیم برای کودکان بی سرپرست
 • اثبات سیادت
 • ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید
 • اثبات نسب
 • نفی نسب
 • تغییر نام
 • صدور اجازه خروج از کشور
 • تنفیذ وصیت نامه
 • صدور حکم رشد

وکیل امور حسبی

وکیل امور حسبی

در سال 1319 هجری شمسی، قانون امور حسبی تصویب گردید و به دلیل گستردگی سرفصل های آن و در بر گرفتن بسیاری از موضوعات حقوقی شخص، از جمله مهم ترین امور حقوقی به حساب می آید.

دعاوی حسبی می تواند در شورای حل اختلاف مثل انحصار وراثت، دادسرا، دادگاه عمومی یا دادگاه خانواده رسیدگی شود؛ البته این نکته قابل ذکر است که رئیس کل محاکم تهران در این زمینه فرموده اند که با ایجاد مجتمع قضایی امور حسبی، رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست، به صورت تخصصی در این مجتمع صورت می گیرد.

به دلیل پیچیده بودن امور حسبی و پرونده های آن همانند حجر و حقوق فرد محجور، انحصار وراثت و ترکه متوفی، وضعیت وصیت متوفی، حقوق قیمومت مابین فرد قیم و محجور، اثبات یا نفی نسب و حتی تغییر جنسیت و…، مشورت با مشاور حقوقی امور حسبی از اصلی ترین مراحل برای شروع و اقامه دعوی می باشد.

وکیل دعاوی امور حسبی نه تنها به پرونده حسبی از راه قانونی صحیح رسیدگی می کند، بلکه با پیش بردن پرونده به صورت اصولی با مراجعه به مراجع قضایی مربوطه، روند حقوقی را تسریع و راحت تر می نماید.

اصلی ترین موضوعی که وکیل متخصص امور حسبی می تواند نسبت به آن اقدام و حق فرد خواهان را مطالبه نماید، درخواست کیفر برای مجرمینی که قصد سوء استفاده در امور حسبی، همانند دست درازی به اموال فرد محجور، ارائه مدارک و اثبات سوء رفتار قیم و درخواست حمایت از فرد محجور، دست بردن در وصیت نامه متوفی و تصاحب اموال وی به ناحق و…، می باشد

مشاوره حقوقی امور حسبی

تجربه ثابت کرده است که تعلل و اهمال کاری در امور حقوقی، می تواند نتایج جبران ناپذیری را در پی داشته باشد و حق و حقوق اشخاص غیرعادلانه، ضایع گردد.

در چنین مواردی، مشاوره امور حسبی برای روشن شدن مسیر حقوقی و دریافت راهکار مناسب از وکیل متخصص امور حسبی، بهترین گزینه برای اشخاص در پیشرفت پروسه حقوقی می باشد.

این نکته بسیار حائز اهمیت است که وکیل متخصص امور حسبی علاوه بر اطلاع و مهارت لازم در بکارگیری مواد قانون مربوطه، با بکارگیری تجارب خود در دعاوی حسبی، اثبات حقوق فرد را بسیار راحت نموده و از ضایع شدن حق وی ممانعت می کند.

در وبسایت حقوقی سارا حدیدی، شما می توانید بهترین مشاوره را در حوزه امور حسبی دریافت کرده و با مجرب ترین وکلای امور حسبی، در ارتباط باشید و از دانش برترین وکلای ایران، بهره مند شده و مشکل خود را به شور بگذارید.

برای دریافت مشاوره و بررسی دعاوی حقوقی و قضایی خود با شماره 09398568573 تماس حاصل فرمایید.